Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Medezeggenschap

Of het nu een personeelsvertegenwoordiging is bij een kleine organisatie of een ondernemingsraad bij een grotere organisatie, medezeggenschap is belangrijk. 

Werknemers krijgen de kans om in meer of mindere mate mee te praten en mee te beslissen over beslissingen van de werkgever. 

Bij sommige beslissingen van de werkgever is niet alleen advies benodigd van de ondernemingsraad, maar zelfs voorafgaande instemming. Het niet goed naleven van de spelregels tussen de werkgever en de ondernemingsraad leidt onvermijdelijk tot problemen. Het is daarom zaak deze regels zo goed mogelijk na te leven. Zo moet bijvoorbeeld een ondernemingsraad tijdig worden betrokken bij de besluitvorming en met tijdig wordt in elk geval gedoeld op het moment dat een ondernemingsraad nog invloed kan uitoefenen op het te nemen besluit. 

* Heeft u vragen over Medezeggenschap in uw organisatie, neem dan contact op met Corbeek Frijns Advocaten.