Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Overgang van onderneming

Zowel werkgevers als werknemers kunnen, bedoeld of onbedoeld, geconfronteerd worden met een overname. Belangrijk daarbij is dan altijd de vraag of het een ‘overgang van onderneming’ betreft, zoals bedoeld in artikel 7:662 BW. Volgens de wet moet het bij een overgang van een onderneming gaan om een overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een economische eenheid, die haar identiteit behoudt. Dat is zeer ingewikkelde materie en het is dan ook niet altijd eenvoudig om vast te stellen of hiervan sprake is. 

* De gevolgen van het wel of niet van toepassing zijn van dit artikel zijn zeer groot, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Laat u daarom tijdig adviseren door Corbeek Frijns Advocaten.