Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Rechter schuift wet terzijde na dringend verzoek advocaat

De Gelderlander

Een voorbeeld van buiten de kaders denken bij het voeren van de verdediging. In een zaak die behandeld werd bij de Politierechter leek een gevangenisstraf voor de cliënt van mr. Rosendaal onafwendbaar. In dit geval kon de rechter immers volgens de wet (artikel 22b wetboek van strafrecht) niet anders dan een gevangenisstraf opleggen. Maar met kracht van argument en de nodige overtuigingskracht bewoog Rosendaal de Politierechter tot het nemen van een beslissing, in strijd met de wet.

Rosendaal bepleitte dat met name de persoonlijke omstandigheden van zijn cliënt allesbepalend zouden moeten zijn in de bepaling van de straf. Hij vroeg de rechter dan ook om af te wijken van de wettelijke regeling die bepaalt dat een gevangenisstraf moet worden opgelegd in deze zaak.

De rechter ging mee met Rosendaal en overwoog: " Ik ben in strijd met de wet, maar ik doe wel wat de bedoeling is." Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf werd opgelegd, terwijl dit volgens de wet dus wel had gemoeten.

In de Gelderlander is meer over deze zaak te lezen. Klik hier.