Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Consultatierecht

Als aangehouden verdachte hebt u bovendien voor uw eerste verhoor door de politie recht op ‘consultatiebijstand’. Dit is een zeer belangrijk recht, waarvan u nooit afstand moet doen. Wij komen wanneer u gebruik wenst te maken van consultatiebijstand, na uw aanhouding zo snel mogelijk naar het politiebureau om met u in persoon te bespreken wat de beste strategie is in uw strafzaak, wat u het beste kunt doen tijdens het verhoor.

Bij minderjarige verdachten is het mogelijk om bijstand van een advocaat tijdens het verhoor te krijgen. De rol van de advocaat is om dan op actieve wijze de rechten van een verdachte te waarborgen en ook te zorgen dat de inhoud van het proces-verbaal overeenkomt met wat daadwerkelijk is gezegd door de verdachte.