Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

DNA na veroordeling

Als u bent veroordeeld door een rechter vanwege een strafbaar feit kan het Openbaar Ministerie opdracht geven om DNA bij u af te nemen. De politie zal u uitnodigen om het DNA te komen afstaan op het politiebureau. U bent verplicht om mee te werken aan het afnemen van het DNA. Als u vervolgens niets doet wordt uw DNA opgenomen in een databank. Wij kunnen u helpen bij het bezwaar maken tegen het bepalen van uw DNA-profiel en verwerken va uw DNA-profiel in de databank. Mocht u een brief krijgen van justitie dat u DNA moet afstaan, neem dan direct contact met ons op.