Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

OTP-zitting

Wanneer een minderjarige wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie besluiten om de minderjarige verdachte niet te vervolgen, maar om de minderjarige uit te nodigen voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op het Openbaar Ministerie en wordt ook wel een OTP (onderhoud ten parkette)-zitting genoemd. De officier van justitie of een parketsecretaris zal in aanwezigheid van een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming en de ouders van de minderjarige de strafzaak bespreken. De officier van justitie zal vaak wel een aantal voorwaarden wensen, in ruil voor het niet verder vervolgen. Bijvoorbeeld het verrichten van een taakstraf of een leerstraf.