Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

TOM-zitting

TOM is de afkorting voor Taakstraf Openbaar Ministerie. Een TOM-zitting houdt in een gesprek met een officier van justitie of een parketsecretaris met een meerderjarige verdachte, met als inzet om de strafzaak buiten de rechter om af te doen. Het is dus de officier van justitie die een voorstel doet aan de verdachte, niet een rechter. Dit kan het verrichten van een taakstraf zijn of het betalen van een geldboete. Akkoord gaan met een dergelijk voorstel zorgt er niet voor dat schuld wordt bekend. Maar de straf wordt wel geregistreerd op de justitiële documentatie (strafblad) en kan dus gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In de aanloop naar of tijdens een TOM-zitting kan een advocaat in voorkomende gevallen de officier van justitie proberen over te halen de zaak alsnog te seponeren of kan gepleit worden voor een andere afdoening of een minder zware sanctie. Ook kan het in het belang van de verdachte zijn om niet in te gaan op het voorstel van de officier van justitie, bijvoorbeeld indien de verdenking wordt ontkend.  

Als niet wordt ingegaan op het voorstel van de officier van justitie, dan wordt de verdachte in de regel gedagvaard voor de rechter. Dan kan verweer gevoerd worden door de advocaat van de verdachte.