Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)/ strafblad

Indien u in aanraking bent geweest met Justitie kunt u mogelijk problemen krijgen met uw (toekomstige) werkgever vanwege uw strafblad. Sommige werkgevers vragen namelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ook in verband met een visumaanvraag, een voorgenomen emigratie of een lidmaatschap van een branchevereniging of een schietvereniging is een VOG veelal een vereiste.

Bij het beoordelen van de VOG worden alle van u bekende gegevens bij politie en justitie opgevraagd. Als u een strafblad hebt dat op de een of andere manier verband kan houden met uw werk, kan de VOG worden geweigerd. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie beslist over het al dan niet afgeven van een VOG. Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG), een afdeling van de Dienst Justis voert deze werkzaamheden uit.

Er wordt gekeken naar het Justitieel documentatiesysteem. Als de aanvrager niet voorkomt in dit systeem wordt zonder meer een VOG afgegeven. Wanneer de aanvrager wel voorkomt in het JDS wordt de vraag of een VOG kan worden afgegeven beoordeeld aan de hand van een objectief criterium, waarbij wordt getoetst of er, gelet op het doel van de aanvraag, relevante antecedenten zijn, en een subjectief criterium, waarbij de specifieke omstandigheden van het geval centraal staan.Bij de beoordeling van de justitiƫle gegevens van de aanvrager wordt bovendien een terugkijktermijn in acht genomen waarbij de duur van de periode waarover wordt teruggekeken, per geval kan verschillen.

Wij kunnen u helpen bij het formuleren van een zienswijze en bij een eventueel bezwaar tegen het weigeren van de VOG.