Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Cybercriminaliteit

Het aantal zaken op het gebied van cybercriminaliteit zal de komende tijd naar verwachting toenemen. Het Team High-Tech Crime van de politie houdt zich enkel bezig met dit soort criminaliteit. Dit team is qua capaciteit fors uitgebreid. De minister van justitie heeft begin 2015 gezegd dat intensivering van de bestrijding van cybercrime zal leiden tot een toename van het totaal aantal cybercrime-onderzoeken van 200 in 2015 naar 360 in 2018Ik heb al een aantal zaken behandeld op dit gebied. Bij dit soort zaken gaat het vaak om omvangrijke politieonderzoeken waarbij een veelheid aan soorten cybercrime de revue passeert.

Zaak 1

 Ik heb bijvoorbeeld een zaak behandeld van een verdachte die verdacht werd van het kortgezegd hebben van een zeer omvangrijk botnet, skimming en computervredebreuk. Van deze zaak werd in de media gezegd dat het de eerste echt grote cybercrimezaak was die voor de rechter werd gebracht. Een uitvoerig internationaal onderzoek lag ten grondslag aan de aanhouding van deze verdachte. Hij heeft uiteindelijk 9 maanden in voorarrest gezeten. In de tussentijd is op mijn verzoek nader onderzoek verricht, met name naar het opsporingsonderzoek door de Amerikaanse autoriteiten. Uiteindelijk resulteerde dit onderzoek in  een doorbraak. Aan het licht kwam dat de Amerikanen onrechtmatige opsporingsmiddelen hadden gehanteerd. Er was namelijk gebruik gemaakt van de inzet van een criminele burgerinformant. Dit kwam dus pas naar voren door onderzoek door de verdediging.De officier van justitie werd verzocht om uitleg te verschaffen. Die uitleg bleef uit. Na aandringen kwam de officier van justitie tot de conclusie dat door het heimelijk inzetten van een criminele burgerinformant de strafvervolging tegen de cliënt niet meer houdbaar was. De officier werd,  niet ontvankelijk verklaard in de vervolging. Daarmee was de zaak tegen deze verdachte ten einde.De verdachte heeft voor de tijd die hij ten onrechte in voorarrest heeft doorgebracht een fikse schadevergoeding ontvangen.

Zaak 2

Heden sta ik één van de hoofdverdachten bij in een omvangrijke cybercrimezaak waarbij werkwijze van de verdachten volgens de politie bestond uit het besmetten van computers  met malware. De computers werden daarmee onderdeel van een botnet. Slachtoffers kregen een nagebootste website van hun bank te zien wanneer ze gingen internetbankieren (webinject). Vervolgens werden ook de mobiele telefoons geïnfecteerd doordat een app moest worden geïnstalleerd. Via deze app werden gegevens en codes doorgesluisd naar de daders, waarna tegoeden op de rekeningen werden overgemaakt naar andere rekeningen.