Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Schipholbrand

Ik heb samen met een voormalige kantoorgenoot de verdachte van de Schipholbrand bijgestaan, de heer Al J. Een zeer aangrijpende zaak. Er vielen 11 doden. Het leed dat deze zaak met zich meebracht voor betrokkenen en nabestaanden was erg groot. De heer Al J. werd in die tijd, begrijpelijk, verguisd. Hij werd ervan verdacht de brand opzettelijk te hebben gesticht. Velen hielden hem verantwoordelijk. 

Deze procedure heeft uiteindelijk ruim 7 jaren geduurd. Al J.  werd door de rechtbank veroordeeld. Tegen die veroordeling werd hoger beroep ingesteld. Maar ook door het Hof Amsterdam werd mijn cliënt veroordeeld. Hiertegen werd cassatie ingesteld.

De Hoge Raad gaf de verdediging op bepaalde punten gelijk. De zaak moest in zijn geheel worden overgedaan door het Hof Den Haag. In de procedure voor het Hof Den Haag heb ik samen met mijn voormalige kantoorgenoot Damman de verdediging van Al J. op mij genomen.  Veel onderzoek op verzoek van de verdediging vond plaats. Op basis van de feiten werd steeds meer duidelijk dat van opzettelijke brandstichting geen sprake kon zijn. Ook brandstichting door schuld van de verdachte stond ter discussie. 

Na een lange en intensieve procedure bij het Hof Den Haag werd uiteindelijk Al J. integraal vrijgesproken. Het heeft veel energie gekost, de druk was hoog, de media zat bij vlagen bovenop deze zaak, de publieke opinie was tegen mijn cliënt. Maar uiteindelijk is op basis van het dossier deze zwaarbevochten vrijspraak de enige juiste conclusie. En gelukkig vinden veel nabestaanden dat uiteindelijk ook.  

Onlangs was het 10 jaren geleden dat de ramp op het cellencomplex zich voltrok. Zie hier voor een artikel uit Trouw, waarin wordt teruggekeken naar het verloop van de procesgang.