Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Arbeidsovereenkomst

De belangrijkste afspraken tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarin staan onder meer de duur van de overeenkomst, de functie van de werknemer, het salaris en een eventueel einde tussen partijen. Het is echter niet eenvoudig om al deze afspraken op een duidelijke wijze op te stellen. Enerzijds omdat de belangen van werknemer en werkgever niet hetzelfde zijn. Anderzijds, omdat in veel gevallen ook een CAO van invloed kan zijn op de arbeidsverhouding tussen partijen. 
Zowel voor een werkgever als voor een werknemer geldt dat het goed is om kritisch te zijn op de inhoud van nog te sluiten arbeidsovereenkomsten. Geven de bepalingen goed weer wat de partijen willen afspreken? Is er voldoende nagedacht over eventuele verlengingen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid? Zijn specifieke bedingen, zoals een concurrentiebeding, goed verwoord? Is er een personeelsreglement dat van toepassing is? 

* Corbeek Frijns Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij als het gaat om het opstellen en aangaan van arbeidsovereenkomsten. Ook adviseert Corbeek Frijns Advocaten over proeftijdbedingen, geheimhoudingsbedingen, nevenwerkzaamhedenbedingen, studiekostenbedingen, ketenregelingen, aanzegplicht, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, opzegtermijnen en uitleg van CAO-bepalingen.