Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Dossieropbouw

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is dossieropbouw voor een werkgever zeer belangrijk geworden. Komt u als werkgever met een onvolledig dossier bij de kantonrechter, dan is de kans groot dat uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in zijn geheel wordt afgewezen. Wilt u een werknemer ontslaan op grond van disfunctioneren, dan bevat een goed dossier onder meer:

-    een getekende arbeidsovereenkomst;
-    een functieomschrijving;
-    verslagen van functioneringsgesprekken;
-    verslagen van beoordelingsgesprekken;
-    brieven waaruit blijkt dat de werkgever van mening is dat de werknemer niet presteert;
-    een onderbouwd en deugdelijke verbetertraject met besprekingsverslagen omtrent het wel of niet slagen van het traject;
-    eventuele eerder gegeven schriftelijke waarschuwingen. 

* Corbeek Frijns Advocaten adviseert u graag op het gebied van dossiervorming en staat u bij in ontbindingsprocedures.