Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Einde dienstverband

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever de route bepaald die werkgevers moeten bewandelen bij een opzegging of ontbinding van een arbeidsovereenkomst. In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een redelijke grond om tot opzegging of ontbinding te komen en moet herplaatsing van de medewerker (al dan niet met scholing) binnen redelijke termijn niet meer mogelijk zijn. 

Er zijn twee te volgen routes: de UWV-route en de Kantonrechters-route. 

UWV-route

De werkgever dient zijn verzoek tot het opzeggen van de arbeidsovereenkomst in bij het UWV in als het gaat om:

  • (a-grond) het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden;
  • (b-grond) een werknemer die reeds twee jaar arbeidsongeschikt is (en niet binnen een half jaar zal zijn hersteld).

Kantonrechters-route

De werkgever dient zijn verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de kantonrechter als het gaat om:

  • (c-grond) een werknemer die frequent verzuimt wegens ziekte;
  • (d-grond) een werknemer die ongeschikt is voor zijn eigen werk, het zogeheten disfunctioneren;
  • (e-grond) een werknemer die verwijtbaar heeft gehandeld;
  • (f-grond) een werknemer die weigert de bedongen arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren;
  • (g-grond) een verstoorde arbeidsverhouding;
  • (h-grond) andere gronden dan hierboven gemeld (zoals bijvoorbeeld detentie van een werknemer). 

In het geval het UWV de door de werkgever verzochte toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst op de a- of de b-grond heeft geweigerd, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om alsnog de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 

Voor de werknemer geldt dat hij, in het geval het UWV wel toestemming heeft verleend aan de werkgever voor opzegging, de kantonrechter vervolgens kan verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen of aan hem een billijke vergoeding toe te kennen.

Anders dan voorheen, bestaat er onder de Wet Werk en Zekerheid de mogelijkheid tot het indienen van hoger beroep tegen de ontbindingsbeschikking en daarna zelfs cassatie bij de Hoge Raad. Dit houdt in dat zowel werkgevers als werknemers jaren kunnen procederen over het einde van een arbeidsovereenkomst. 

* Ontslag- en ontbindingsprocedures zijn ingewikkeld, er komt veel bij kijken en er staat bijna altijd veel op het spel. Corbeek Frijns Advocaten ondersteunt werkgevers en werknemers bij deze procedures met deskundig advies.