Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Schadevergoeding

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, als blijkt dat de werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen tegen gevaren die hem bekend waren.

De bijstand van werknemers bestaat uit het inzichtelijk maken van de geleden schade en het optuigen van de vordering richting de werkgever. In de praktijk zien wij dat partijen er vaak met een regeling uit kunnen komen, maar als dat niet tot de mogelijkheden behoort zullen wij een procedure beginnen.

De bijstand van werkgevers bestaat in eerste instantie uit het adviseren hoe schadeveroorzakende gebeurtenissen kunnen worden voorkomen, of in ieder geval wordt voorkomen dat aansprakelijkheid ontstaat als gevolg van het niet-naleven van de op de werkgever rustende zorglicht. In een eventuele procedure staan wij de werkgever met raad en daad bij.

* De gevolgen van schadeveroorzakende gebeurtenissen kunnen enorm zijn. Goede rechtsbijstand is daarom van belang. Corbeek Frijns Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij.