Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Sociaal zekerheidsrecht

De kans is groot dat u als werknemer op enig moment te maken krijgt met het sociale zekerheidsrecht. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een WW-uitkering geniet, omdat u een uitkering vanuit de WIA heeft of wellicht een Ziektewet-uitkering heeft. 

Het sociaal zekerheidsrecht is complexe materie en bijstand van een advocaat is daarom gewenst. Indien het nodig is kan namens u een bestuursrechtelijke procedure worden gevoerd tegen de verstrekkende instantie, teneinde het onderliggende besluit te wijzigen, te herzien of te vernietigen. 

* Corbeek Frijns Advocaten heeft kennis van het sociaal zekerheidsrecht en staat u bij in de bezwaarprocedure bij uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de rechtbank.