Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Vaststellingsovereenkomsten

In de praktijk worden de meeste arbeidsrelaties beëindigd door het sluiten van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst komt te eindigen, zoals de einddatum, wel of geen vrijstelling van arbeid, een eventuele ontslagvergoeding en het wel of niet behouden blijven van concurrentiebedingen.

Bij vaststellingsovereenkomsten is het inschakelen van rechtsbijstand altijd verstandig. Om het proces in goede banen te leiden en het maximale uit de onderhandeling te halen. Maar ook omdat de afspraken op een zodanige manier moeten worden omschreven dat er later geen uitlegproblemen ontstaan.

De introductie van de Wet Werk en Zekerheid heeft het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst een nieuwe dimensie gegeven. Niet alleen omdat de werknemer tegenwoordig het recht heeft om de reeds gesloten vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te ontbinden, maar ook omdat de werknemer in een ontbindingsprocedure de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan tegen een beschikking van de kantonrechter.

* Tactisch onderhandelen bij het opstellen van vaststellingsovereenkomsten is altijd raadzaam. Corbeek Frijns Advocaten ondersteunt daarbij zowel werkgevers als werknemers.