Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Forse matiging ontnemingsbedrag hennepteelt

rechtspraak.nl

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich in hoger beroep gebogen over een beslissing van de rechtbank Zutphen in een ontnemingsprocedure. De rechtbank Zutphen had eerder een vordering tot ontneming van een bedrag van ruim 177.000 Euro niet ontvankelijk verklaard, omdat de rechtbank het eens was met het standpunt van mr. Frijns dat de offcier van justitie handelde in strijd met de beginselen van een goede procesorde. Frijns vond het ontoelaatbaar dat de officier van justitie enerzijds verkondigde dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden was voor een langere periode van kweken, maar dat anderzijds toch in de ontnemingsprocedure over die langere periode de illegale winst werd berekend.

Het Hof is een andere mening toegedaan en vindt een dergelijke handelswijze van de officier van justitie toelaatbaar. Het Hof komt echter slechts tot toewijzing van een bedrag van 6200 Euro.

De beslissing van het hof valt hier te lezen.