Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Uitspraak rechtbank Zutphen in 'Chaletmoord'

rechtspraak.nl e.a.

De rechtbank Zutphen heeft op 12 december jl. uitspraak gedaan in de zogeheten Chaletmoord. Advocaten Corbeek en Frijns staan in die zaak één van de hoofdverdachten bij, te weten Youri B. De rechtbank heeft op een aantal belangrijke punten de visie van de verdediging gevolgd. Zo is de verdachte vrijgesproken van de moord dan wel doodslag op het slachtoffer. De rechtbank komt tot het oordeel dat medeverdachte Janet S. verantwoordelijk is voor het overlijden en hierin ook alleen heeft gehandeld. Youri B. is weliswaar veroordeeld voor brandstichting, maar de rechtbank heeft overwogen dat zij met de verdediging van mening is dat de brand geen gevaar voor personen met zich mee heeft gebracht. Youri B. is onder andere eveneens veroordeeld voor het wegmaken van sporen. Hij had hierover al in een vroeg stadium verklaard tegenover de politie.

In tegenstelling tot het pleidooi van Corbeek en Frijns heeft de rechtbank geen psychische overmacht aangenomen. Namens de verdachte is gemotiveerd naar voren gebracht dat Youri B. niet anders kon handelen dan hij heeft gedaan, met name door de ernstige en serieuze bedreigingen van medeverdachte Janet S aan het adres van Youri met als doel om Youri te laten helpen met het wegmaken van sporen en het stichten van brand.

De rechtbank heeft aan Youri B. opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden. De officier van justitie vroeg om een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

Persbericht Rechtspraak.nl

bericht Crimesite.nl over de eis van de officier van justitie

Nos.nl over de uitspraak in de chaletmoord.