Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Aanhouding

Het eerste contact met justitie verloopt niet altijd hetzelfde. De mogelijkheid bestaat namelijk om op heterdaad of buiten heterdaad te worden aangehouden. Er is sprake van een aanhouding op heterdaad op het moment dat u wordt aangehouden terwijl het feit gepleegd wordt of direct nadat het feit gepleegd is. U kunt bijvoorbeeld denken aan een vechtpartij waarbij de politie direct ingrijpt en de twee betrokkenen meeneemt naar het bureau of een inbraak waarbij de inbrekers worden betrapt tijdens de inbraak. Een aanhouding op heterdaad mag worden verricht door opsporingsambtenaren en door burgers. 

Als er geen sprake meer is van een heterdaadsituatie bestaat de mogelijkheid om buiten heterdaad te worden aangehouden. Bij een aanhouding buiten heterdaad moeten er aan meer vereisten worden voldaan dan bij een aanhouding op heterdaad; er moet sprake zijn van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en de officier van justitie moet in principe een bevel tot de aanhouding geven. U kunt bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin aangifte is gedaan van inbraak, na onderzoek blijkt dat er DNA is aangetroffen, welk DNA aan een verdachte kan worden gekoppeld. De mogelijkheid bestaat dan om later te worden opgepakt. Als er sprake is van een aanhouding buiten heterdaad kunt u door de politie worden ‘opgehaald’ of er kan een afspraak worden gemaakt dat u zich vrijwillig meldt bij de politie. 

De politie kan op het moment dat u wordt verdacht van een strafbaar feit ervoor kiezen om u niet aan te houden, maar u wel te horen als verdachte. Dat u niet bent aangehouden betekent niet dat uw zaak geen strafrechtelijk staartje meer kan krijgen.

Het is in al deze situaties van groot belang dat u eerst over de verdenking spreekt met één van de advocaten van ons kantoor voordat u met de politie in gesprek gaat. Dit kan bij ons op kantoor of na aanhouding op het politiebureau. Wij kunnen uw zaak het beste overzien en u adviseren over wat u het beste kunt doen zodat mogelijke schade en gevolgen zoveel mogelijk worden beperkt! Ook onderhouden wij op uw verzoek contact met uw familie over de voortgang van uw zaak. Onze advocaten behandelen niet alleen zaken in Arnhem, maar door het hele land.