Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Artikel 12/beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten

Het kan zijn dat politie en/of het Openbaar Ministerie besluit tot het niet vervolgen van een verdachte. Een dergelijke beslissing wordt een sepot of een kennisgeving niet verdere vervolging genoemd.

Bent u belanghebbende in de zaak, bijvoorbeeld als slachtoffer of als rechtstreeks belanghebbende, dan kunt u via een klaagschrift ex. artikel 12 Strafvordering vragen aan het gerechtshof om alsnog de vervolging te bevelen.

De procedure ex artikel 12 Sv is een ingewikkelde procedure, waarbij door verschillende instanties advies wordt gegeven en waarbij in de meeste gevallen ook een behandeling ter terechtzitting bij het gerechtshof zal plaatsvinden. Het is van groot belang dat u in een dergelijke zaak deskundige rechtsbijstand krijgt, niet alleen omdat de procedure ingewikkeld is, maar ook omdat de belangen groot kunnen zijn. Een gespecialiseerd advocaat weet waar de kansen liggen in een artikel 12 procedure en zal het dossier zo spoedig mogelijk opvragen en de inhoud hiervan met u bespreken om op deze manier tot een goed onderbouwd en kansrijk klaagschrift te komen.

Het kan ook zijn dat u als verdachte wordt geconfronteerd met een klaagschrift ex artikel 12 Sv. In dat geval bent u de beklaagde. Ook in die situatie is het sterk aan te raden om rechtsbijstand van een deskundig en gespecialiseerd advocaat te verkrijgen. Het is voor een verdachte vaak erg belastend om geconfronteerd te worden met een klaagschriftprocedure ex artikel 12 Sv, aangezien de verdachte eerst bericht had gekregen dat de zaak was geëindigd in een sepot of niet verdere vervolging. Het is gevaarlijk en onverstandig om erop te vertrouwen dat het klaagschrift ongegrond zal worden verklaard aangezien politie en Openbaar Ministerie in eerste instantie van oordeel waren dat er geen redenen waren om tot vervolging over te gaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat er alsnog door het gerechtshof vervolging wordt bevolen.

Laat u bijstaan door een advocaat in een dergelijke procedure. Neem contact op met één van onze advocaten.