Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Dagvaarding

De officier van justitie kan besluiten om iemand die verdacht wordt van een strafbaar feit te dagvaarden. U krijgt dan een officieel bericht waarin de verdachte wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en tijd te verschijnen voor de rechter. In de dagvaarding staat verder ook aangegeven voor welke rechter u moet verschijnen. Dit kan bijvoorbeeld een kantonrechter (bijvoorbeeld in geval van overtredingen), een politierechter (strafbare feiten van relatief eenvoudige aard) of de meervoudige kamer (wat ernstigere verdenkingen, complexere strafzaken) zijn.

In de dagvaarding staat verder precies vermeldt van welk strafbaar feit of welke strafbare feiten iemand verdacht wordt.

Er kan in sommige gevallen bezwaar gemaakt worden tegen de dagvaarding. Van belang is dat bezwaar slechts gemaakt kan worden binnen 8 dagen na ontvangst van de dagvaarding. Bezwaar kan worden gemaakt indien bijvoorbeeld de rechter onbevoegd is, de officier niet-ontvankelijk is of er overduidelijk geen aanwijzingen zijn van schuld.

De dagvaarding is het moment om rechtsbijstand in te schakelen. Het strafdossier dient opgevraagd te worden en aan de hand van de dagvaarding kan een strategie worden bepaald.