Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Getuige in het strafproces

De politie kan u uitnodigen om te worden gehoord als getuige. U bent niet verplicht om mee te werken aan een verhoor door de politie, als u enkel als getuige wordt aangemerkt. Als u wel meewerkt, dan heeft u diverse rechten waar u een beroep op kunt doen. U heeft in bepaalde gevallen een verschoningsrecht. Ook als getuige kunt u zich wenden tot Corbeek Frijns Advocaten voor nader advies over uw mogelijkheden.

Ook kunt u worden opgeroepen om als getuige te worden gehoord bij de Rechter-Commissaris. Anders dan bij de politie ben u in zo'n geval wel verplicht om mee te werken. U bent in beginsel ook verplicht om te verklaren. U dient naar waarheid te verklaren. Op deze hoofdregel bestaan ook weer uitzonderingen. U heeft in sommige gevallen een verschoningsrecht. Dan hoeft u op vragen niet te antwoorden.

Tot slot kunt u ook worden opgeroepen om als getuige ter terechtzitting te worden gehoord. Uw rechtspositie is dan hetzelfde als bij de Rechter-Commissaris. Ook in dit soort gevallen kan het raadzaam zijn dat u contact opneemt met Corbeek Frijns Advocaten, om u te laten voorlichten en u te laten begeleiden.