Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Geweldsdelicten

Onder geweldsdelicten worden delicten verstaan waarin geweld is gebruikt tegen personen of goederen, of waarin met gebruik van geweld is gedreigd. Gedacht kan worden aan:

 • Mishandeling, eenvoudige mishandeling, zware mishandeling, mishandeling de dood ten gevolge hebbende.
 • Huiselijk geweld
 • Geweld tegen een ambtenaar in functie (politieagent, ns-medewerker, toezichthouder)
 • Openlijke geweldpleging tegen personen of tegen goederen.
 • Vernieling
 • Bedreiging
 • Belaging (stalking)
 • Dood door schuld
 • Brandstichting
 • Moord
 • Doodslag