Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Hennepkwekerij

Bij hennepteelt gaat het om de strafbare handeling van het telen van de hennep zelf. Naast het telen van hennep wordt de verdachte vaak ook verweten het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, leveren, verstrekken, vervoeren en het opzettelijk aanwezig hebben hennep. Bovendien zal veelal ook diefstal van elektriciteit aan de orde zijn.

De politie zal uiteraard de betrokkenheid van de verdachte bij die hennepkwekerij onderzoeken. Maar ook zal onderzocht worden hoe vaak geoogst is, met name in verband met het berekenen van de winst die behaald is. De verdachte zal hierover bevraagd worden, er kan een buurtonderzoek plaatsvinden en de kwekerij zelf zal onderzocht worden op sporen van eerdere oogsten. Veelal zal de officier van justitie vervolgens een zogeheten ontnemingsprocedure aanhangig maken, om het wederrechtelijk verkregen voordeel (winst verkregen met in dit geval het kweken van hennep) terug te vorderen. 

Voorbereidingshandelingen van hennepteelt zijn sinds enkele jaren eveneens strafbaar gesteld in artikel 10a Opiumwet. Wat eerst niet strafbaar was, is dat nu onder omstandigheden wel.

Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met onze specialist, want hoe eerder u zich meldt, hoe groter de kans op het beste resultaat!