Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Herziening

Het is mogelijk dat na afloop van een strafrechtelijke procedure, op het moment dat de verdachte onherroepelijk is veroordeeld, nieuwe informatie boven tafel komt, waardoor de rechter mogelijk destijds anders had geoordeeld, indien die informatie toen bij de  rechter bekend was. In zo’n geval kan een herzieningsprocedure worden gestart. Herziening is een buitengewoon rechtsmiddel met een eigen bijzondere procedure.

De belangrijkste grond voor een herziening is dus nieuwe informatie, een zogenaamd novum. Naast bijvoorbeeld het boven water komen van nieuwe feiten kan het ook om andere gegevens gaan, zoals nieuwe deskundigeninzichten. 

Recent bestaat ook de mogelijkheid om herziening te vragen, ten nadele van de gewezen verdachte. Op hoofdlijnen kan herziening plaatsvinden op twee gronden.

De eerste grond is dat er na het onherroepelijk worden van de einduitspraak nieuw bewijs aan het licht is gekomen dat het ernstige vermoeden doet rijzen dat de verdachte, als de rechter daarmee bekend zou zijn geweest, zou zijn veroordeeld. De tweede grond is dat er sprake is van één of meer zogenaamde ‘falsa”; wanneer is vastgesteld dat er sprake was van bijvoorbeeld vals ontlastend bewijsmateriaal en het ernstige vermoeden bestaat dat als de valsheid aan de rechter bekend zou zijn geweest. Het bewijs moet wel zodanig sterk zijn dat dat er bij bekendheid met het bewijs een veroordeling zou zijn gevolgd.

Herziening ten nadele van een gewezen verdachte is in beginsel alleen mogelijk bij zeer ernstige strafbare feiten, waarbij de dood van een ander het gevolg is. Hier bestaan wel enkele uitzonderingen op, met name als aan het licht komt dat er geoordeeld is op grond van vals bewijs.