Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Hoger beroep

Tegen veel beslissingen van rechters kan in hoger beroep worden gegaan. Het gerechtshof zal de strafzaak dan opnieuw behandelen.

Van belang is dat vaak slechts binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak hoger beroep ingesteld kan worden. In sommige gevallen kan ook na afloop van de 14 dagen termijn nog hoger beroep worden ingesteld. 

Hoger beroep kan door de verdachte zelf worden ingesteld, maar raadzaam is om dit door een advocaat te laten doen. Hoger beroep wordt ingesteld bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan.

Ook de officier van justitie kan in hoger beroep gaan als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter. Van belang is om in zo’n geval een advocaat in te schakelen, indien dit niet al is gebeurd. Want in hoger beroep wordt voor de tweede maar ook voor de laatste keer een strafzaak opnieuw beoordeeld. 

Van belang is om zeer spoedig een advocaat te raadplegen, want indien het zinvol is om getuigen te horen in  hoger beroep, dan is het verstandig om binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep al in een appelschriftuur op te geven welke getuigen gehoord dienen te worden. Een appelschriftuur is een schriftelijk stuk waarin de verdediging uitlegt waarom hoger beroep ingesteld is en wat er in hoger beroep nog allemaal dient te gebeuren.

Tegen de beslissing van het gerechtshof kan nog cassatie worden ingesteld, maar dit is een apart soort procedure, waarbij uitgegaan worden van de feiten zoals het hof deze heeft vastgesteld.