Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Inverzekeringstelling

In sommige gevallen is het onderzoek van de politie naar het strafbare feit nog niet afgerond binnen negen uren. De (hulp)officier van justitie kan dan het bevel geven om u voor een periode van drie dagen in verzekering te stellen. Deze periode kan (in uitzonderlijke gevallen) eenmaal worden verlengd voor het hoogste drie dagen. Ook als u in verzekering wordt gesteld, komen onze advocaten u altijd bezoeken op het politiebureau.

De inverzekeringstelling mag alleen plaatsvinden ‘in het belang van het onderzoek’, bijvoorbeeld het nog moeten horen van de verdachte, medeverdachten en getuigen. Onder belang van het onderzoek wordt ook verstaan de tijd die nog nodig is om een dagvaarding om te verschijnen voor de rechter aan de verdachte uit te reiken. Als de inverzekeringstelling niet langer in het belang van het onderzoek is, moet de politie u vrijlaten. Juist voor de advocaat is er in dit stadium een grote rol weggelegd om een vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat het onderzoek spoedig verloopt. Dat een inverzekeringstelling heeft plaatsgevonden, betekent niet dat u ook daadwerkelijk drie dagen op het politiebureau moet blijven.

De eerste fase van het voorarrest op het politiebureau is erg ingrijpend maar ook cruciaal voor het verdere onderzoek en verloop van de zaak. Het belang dat u of uw familielid wordt bijgestaan door een in strafrecht gespecialiseerde advocaat van ons kantoor is groot; niet alleen voor personen die vaker met Justitie in aanraking zijn geweest, maar zeker ook voor personen die dit voor de eerste keer meemaken en het klappen van de zweep niet kennen.