Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Jeugdstrafrecht en adolescentenrecht

Wordt uw kind verdacht van een strafbaar feit, zit uw kind op het politiebureau, is uw kind uitgenodigd voor een OTP-Zitting of gedagvaard om voor een kinderrechter te verschijnen? Neem zo spoedig mogelijk contact met ons op. Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdstrafrecht  en moeten worden bijgestaan door in jeugd(straf)recht gespecialiseerde advocaten. Daarnaast is het jeugdstrafrecht onder bepaalde omstandigheden van toepassing op jongvolwassenen vanaf 18 tot  23 jaar oud.  Onze strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in jeugdstrafrechtzaken. 

Het jeugdstrafrecht kan over heel eenvoudige zaken gaan zoals een ruzie op het schoolplein of stelen van snoep. Onze advocaten vinden dat er bij iedere jeugdzaak moet worden bekeken of deze wel in het strafrecht thuishoort en kunnen gezien de geringe ernst van feiten aansturen op een (voorwaardelijk) sepot of afdoening via Bureau HALT. De verdenking kan ook ernstiger zijn zoals bijvoorbeeld een verdenking van een straatroof of ernstig geweldsdelict. Ondanks de ernst van een verdenking vinden onze advocaten het belangrijk om nooit uit het oog te verliezen dat het om een minderjarige gaat en ontwikkeling van de minderjarige altijd voorop staat!

Het jeugdrecht kent net andere regels dan het volwassenenstrafrecht. Minderjarigen hebben meer rechten dan volwassenen in een strafrechtprocedure. Er mag bijvoorbeeld een advocaat of vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig zijn, straffen zijn vaak een stuk lager, als uitgangspunt geldt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn, zittingen zijn achter gesloten deuren, worden er naast taakstraffen ook leerstraffen opgelegd en er is altijd een rol weggelegd voor de Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering. 

Het is erg vervelend als uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit. Dit kan voor veel onrust voor u en uw kind zorgen. Wij kunnen u en uw kind in deze moeilijke periode helpen.