Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Schadevergoeding na vrijspraak

Namens u kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend wanneer u ten onrechte in voorlopige hechtenis hebt gezeten en hierdoor schade hebt geleden. Uw strafzaak moet zijn geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel. Dit kan een sepot, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging zijn. Er kan niet alleen schadevergoeding worden gevraagd voor de dagen die u in voorlopige hechtenis hebt gezeten maar ook voor andere schade die hiervan direct het gevolg is geweest. De schadevergoeding moet binnen drie maanden na het onherroepelijk worden van uw zaak worden ingediend.