Meesters in
Arbeidsrecht
En Strafrecht

Slachtoffer in het strafproces

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de positie van het slachtoffer in het strafproces. Per 1 januari 2011 is de wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Met deze wet zijn de rechten van het slachtoffer uitgebreid. Hieronder volgt een opsomming van de veranderingen.

* slachtoffers kunnen stukken aan het procesdossier toevoegen;
* de inzage in het procesdossier is wettelijk geregeld;
* recht op informatie over het verloop en de afloop van de strafprocedure en over invrijheidsstelling van de veroordeelde;
* recht op een correcte bejegening door politie;
* voorschotregeling voor slachtoffers van gewelds- en zedendelicten;
* wijziging criterium voor ontvankelijkheid van de vordering van de benadeelde partij;
* mogelijkheid veroordeling ouders van verdachte onder de 14 jaar tot betaling van een schadevergoeding.

Ook zijn er andere wijzigingen in werking getreden die toezien op uitbreiding van het spreekrecht en mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag ten behoeve van de schadevergoedingsmaatregel. Verder zijn er nog nieuwe wetswijzigingen in voorbereiding of in behandeling.

Nu het slachtoffer steeds meer volwaardig deelnemer wordt aan het strafproces en meer rechten heeft, is het van belang dat het slachtoffer ook deskundige en gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt van een advocaat. De advocaat kan het slachtoffer bijstaan indien hij of zij als getuige moet optreden in de strafzaak, bij het indienen van een vordering als benadeelde partij (schadevergoeding), inzage in het strafdossier vragen, eventueel een klacht indienen tegen niet-vervolging door het Openbaar Ministerie.